Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovenvermelde kan verwacht worden, of een, die er slechts

gradueel van verschilt.

Overweegt men daarbij nu, dat een kind over het algemeen niet nadenkt over de gevolgen, die zijn getuigenis hebben kan en dat het de draagkracht van zijn verklaring mot kent dan ziet men licht in, hoe gemakkelijk de onderwijzer de dupe wordt van de kinderlijke getuigen. En al te gauw is men nog geneigd, de uitspraak van het kind als Kmverdach aan te nemen, daar men geen reden heeft, te denken, da het kind moedwillig de feiten onjuist voorstelt.

Hebben klachten van kinderen tot gevolg, dat er een instructie tegen den onderwijzer wordt geopend, dan bestaat er dikwijls en vooral als de rechterlijke ambtenaar op zijn hoede is tegen de getuigenissen van kinderen, nog kans dat de beschuldigde vrij uitgaat, maar steeds door lijdt de naam van een zeer groot aantal van ons, doordat ouders de kinderen aanhooren, uitvragen soms en dan om welke reden dan ook geen aanklacht indienen. In het oog van die ouders en hun vertrouwden is de goede naam van den onderwijzer besmet. En we weten allen, dat zoo n smet, hoe onschuldig ook gekregen, even onuitwischbaar is als het bloed van den sleutel van Blauwbaards vrouw. Dan komt een meisje van 9 of 10 jaar thuis en vertelt: ,A ™e, mijnheer heeft op school bij de aardrijkskunde gezegd, dat Scheveningen ligt aan... en toen heeft hij een heel erg vies woord gezegd." En daarvan wordt 'de betrokkene nooit iets gewaar, en is dus nooit in staat, zich te rechtvaardigen.

Gevaren voor den onderwijzer.

En het is hier de plaats, een uitspraak in herinnering te brengen, die ik voor eenige jaren aantrof in een of ander geschrift en die luidde: „Alle onderwijzers staan met één voet in de gevangenis." Wie mocht denken aan overdrijving, houde het volgende in het oog: Voor eenige jaren kreeg een leerling op een school een tik op zijn hoofd en

Sluiten