Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vragen werden mondeling één voor één gedaan, zoodat b.v. de laatste vraag geen invloed op éen der andere kon hebben. Aan de beantwoording werd door 37 kinderen deel genomen, zoodat het totaal aantal vragen bedroeg 37 X 8 = 296 vragen.

Daarvan werden door de kinderen samen goed beantwoord 186 vragen, zoodat dus 2/s deel goed was. Hieraan dient te worden toegevoegd, dat bijna geen der kinderen gebruik maakte ' van de vergunning, een vraag, waarop het antwoord onzeker was, door een kruisje te beantwoorden. Daar er met die klas meerdere experimenten genomen waren, en de kinderen wisten, dat ze op Vvragen zouden moeten antwoorden, was een vrij goed resultaat k priori te verwachten.

Omtrent de gemaakte fouten vallen deze opmerkingen te vermelden: de meeste fouten werden gemaakt, door de kleur (vraag 5) verkeerd op te geven. Verschillende kinderen verklaarden, dat ze gemeend hadden, dat de appel werd bedoeld. Als optische fout dient deze dus uitgeschakeld te worden, daar ze zuiver acustisch is. Dit blijkt ook hieruit, dat vele kinderen vraag 7 op de zes links toepasten. Door eenige kinderen werd de fout gemaakt, dat ze den haan een kip noemden, hoewel het toch een zeer duidelijk hanen.lichaam was. Een kind had geantwoord: een haan met

een platten kop.

Zonder het verkeerd verstaan van vraag 5 en 7 zou het resultaat aanzienlijk beter zijn geweest.

Ik meen mijn resultaten, die gunstiger zijn dan die van Binet en Stern, te moeten toeschrijven aan niet-overlading

der fplaten en aan zekere training.

*

Het opnemen van woordbeelden.

Van gemengden aard (deels optisch, deels acustisch) was

de volgende proef:

Door mij was de aandacht der kinderen zeer gevestigd

Sluiten