Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar op mijn aandrang zetten ze zich toch tot schrijven. Op een enkele uitzondering na schrijven alle kinderen: niemand. Een meisje, Jaantje Sch., uit vorige experimenten bij mij bekend als een zeer onbetrouwbaar getuige, heeft

opgeschreven Cornelis J.

Als ze dien naam heeft opgelezen, steken nog negen andere kinderen den vinger op en beweren nu ook, dat de genoemde jongen slaag heeft gehad (30 April, 1909).

Onder suggestie wil ik hier verstaan gehoorzaamheid aan een geestelijk overwicht, waarvan het gevolg is, dat de gesuggereerde persoon zijn eigen waarneming, of meening daaruit voortkomende, onbewust onderdrukt en zich een meening laat opdringen. De définitie maakt zoo mm aanspraak op volledigheid als op wetenschappelijkheid, maar

ze is voor ons doel bruikbaarj

Het is allen onderwijzers bekend, dat men een kind kan laten zeggen wat men wil. Een voorbeeld: men laat een kind de tafel van 4 opzeggen: Als het kind zegt, 4 maa 4 is 16, dan zegt men: „zoo, is dat zestien. Het kin ziet u dan eenigszins ontsteld aan en verbeterd: 4 maal 4 'S 18. of het geeft een ander onjuist getal.

De Fransche geneeskundige Dr. Ernest Dupré zegt. (revue des deux Mondes 1910): „Een volkomen betrouwbaar getuigenis is uitzondering. En het oprechte getuigenis ver"dient niet het vertrouwen, dat men er over 't algemeen in ' stelt De omvang en de getrouwheid van het getuigenis ,,vermindert in evenredigheid met den tijd, die sinds de „waarneming is verloopen en wel stijgt het aantal fouten „regelmatig met 0.33 P^t. per dag. Verder zijn ze talrijker bii het verhoor, dan bij het spontane verhaal.

De meeste vervalschingen van het getuigenis oor suggestie doen zich in de geneeskunde voor bij het uitdragen van de zieken door den geneesheer. Zoo wordt "de meerderheid der verschijnselen van hysterie door de "geneesheeren te voorschijn gebracht bij hun onderzoek [[van de zieken; dr. Dupré gaat zoover te zeggen, dat de

Sluiten