Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j plWaar dan ziet men, dat

* "rrT Z Z,Z. „°om« « rt«-

de combinaties zijn. rrofessor. j

hoo£T^ - —. *•f ktotst.°:: s-

°°d' Mer de plLs niet, dit «Isproces nader .e «naly-

Een korte uiteenzetting moge hier volstaan.

seeren. ten Kor Kindes twee soorten

onderscheidt in zijn Ideeenassociati d j.

van associaties, n.1. springende associaties

aSSHef experiment van Ziehen bij zijn ^ der

"* «" dMd-Sr^eirte. JnTb v. aan een heer

kind moe. d® h« oerste, da, hem na het woord). Het ki gedachte komt, zeggen.

hooren van het wekwoord roos het woord rood,

^ Je® pnCl —• «* *

dan is dat een spring treden bil het eene

« da, een oordeelsassocaue. Nu tred» ^ ^

kind vaker sprongassociat.es ■ °P> ^ ons oit.

verklaart, waardm somm,^^ kunnen die we ge-

gesproken woord op. g een kind 0p het hooren

neigd zouden zijn bizar te noerne we de

van het woord /.er aan ™3feer X denkt, ^ ^ ^ associatie individuee , en ^ ^ de associatie alge-

in tegenstelling met een ^ individueelassociaties

meen. -t de jaren

irf Toïr Zs van belang is, dat de individueele ass. dus in den kjnderle^t^het hoogst^ i,^ ^ ^ ^ Zij nu zijn het, die mane ,

op den tak springt. een kind het wekwoord

Een voorbeeld, ik zeg g en

«« k'"d woSeulde, di. he, heef,

rs:--- — ^ -'°ut in

Sluiten