Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klas II Klas VI Klas VIII KIlasi X Klas I

ond. 32 j. ond. 35 j. ond. 33 j. ond.es 28 j. ond. 38].

45 42 40 36

47 43 44 37 46

SO 44 45 38 46

» 44 2 S m

50 45 45 2

50 45 46 56

50 45 46 f

70 45 50 57

70 48 50 g

70 48 57 00

77 48

80 50

80 50

90 78

Nemen we (geheel willekeurig overigens) aan, dat een positief of negatief verschil van io jaren op de gegeven leeftijden als fout moet worden aangerekend, dan zien we (aannemende, dat de onderwijzers er overeenkomstig hun leeftijd uitzien), dat er werden gegeven:

Totaal aantal antwoorden 178.

Hiervan waren fout 52, dat is ongeveer Va deel. De tabellen laten zien, dat er in het algemeen een neiging bestaat, den leeftijd hooger te taxeeren dan die is.

De kinderen der 2e klas, die ik één voor één buiten de klas nam, zagen mij een oogenblik aan, dachten dan even na en gaven hun antwoord. Als ik een enkele rekenschap vroeg van zijn opgave, als die al te hoog was, kreeg ik een enkel maal als reden te hooren, dat ik al zoo grijs was, wat geheel onjuist is, daar ik zwart haar heb, zonder het minste spoor van grijsheid. Toen ik, na alle antwoorden te hebben genoteerd, in de klas ging, om de onderwijzers den uitslag te laten hooren, zag ik bij de hooge opgaven verschillende kinderen lachen en bij het getal 90 ontston er een algemeene verwondering. Om te onderzoeken, 0 de kinderen er een slag naar sloegen, of dat ze argumenten voor hun opgave hadden, vroeg ik verschillende kinderen

Sluiten