Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu nog eens, of ze wisten, wat ze hadden opgegeven Een jongen van 12 jaar, die zeer lichtelijk imbéael is (in klas IX) gaf als reden voor zijn hooge schatting (hij noemde 57 jaar) op, dat de onderwijzer er ouder uitzag dan zijn (des leerlings) vader; daarbij volgde deze merkwaardige mededeeling, dat die vader 50 jaar oud is en a grijs begint te worden. Toch vindt de jongen, dat de onderwijzer, ofschoon hij volstrekt niet grijst, een ouder uitzicht heeft Die mededeelingen worden spontaan gegeven, zoodat het schijnt, als yaren de overwegingen van den knaap

rationeel. .

Zeer opvallend is in tabel I (van kl. II) de voorliefde der

kinderen voor afgeronde getallen merkbaar. Terwijl de vier

andere tabellen een pogingen tot preciseering doen uitkomen,

schijnen dus 7-jarige kinderen ten dien opzichte een globaal-

voorstelling te hebben.'

Van de 39 opgegeven getallen zijn er 27 a.geron e, is bijna 3/4 deel. Schijnbaar is die fout in contradictie met andere ervaringen omtrent het voorkomen van algemeenvoorstellingen bij kinderen. Ter verklaring worde deze veronderstelling gewaagd: de kinderen van 7 j3^ e en niet met getallen als 38, 49 enz. gerekend. Wel kennen de tientallen, als 5°. 60 bij name, door hooren zeggen, Overtuigd, dat ze een flink groot getal moeten opgeven,

kiezen ze er een uit de tientallen.

De uitkomst van deze proefneming toont voldoende fian, dat de leeftijdschatting van kinderen geen wezenlijke waarde, heeft, door gebrek aan voorstelling bij de kinderen.

Schatting van afstanden.

Een andere schattingsproef is deze: hoe groot is een gegeven afstand? De practijk van het strafrecht ken, ^ .allen, waarin door getuigen moe. worden verkaard hoe groot de afstand was tusschen twee personen, os tusschen

Sluiten