Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe x dat hadden aangelegd en nu b.eek

f atted;^ndigstelnier hadden toegepast, door lang-

26 Viln Daar ze tot 60 of iets daarover waren gezaam te tellen. Daar oneeveer een minuut moest

komen, konden ze nagaan, dat het ongevee

hebben geduurd.

Plaatsbepaling in den tijd.

Da, het begrip va» * ze» ^

ook bulten opzettelijke proe n ^ een enkel

les toevallig eens op et or , minuten aa»

Mal, dat sommige Maar bi, een

den gang is, meenen, dat het u ndering waar> als

zeer ^ ^tTdoeken wordt gegeven; bij

zonderlinge voorstelling ^ ^ _

De een meent, dat ze ^ ^ Affecten spelen dan bij ander, dat het een h ^ de les met opge-

de waardeering de hoofdro . ^ der die zich ver-

wektheid volgde, taxeert te gering, een

veelde en onopkuend was te ^ den lengte.

, ^ TSjZ retrospectieve tijdbepaling = hoe Ung

tTe.'Sg*d™ d.' « »< *>< « °P Wdke°

dag was het? jiet giazen oog

—-» — *■

,r.xr~ ■-"=

te willen opschrijven, op welken 8 kr ^ van $

•• 1 l j crplaten. voor bczinnin0) &

ik ruim tijd had gelaten het op p0nder-

kinderen een ^f^^^Woensdag en 1 Zaterdag^

dag was geJC ' resultaat minder zijn geweest, als xk Ongetwijfeld zou he gd Vele kinderen zeiden

later dan Maandag had geviaag

Sluiten