Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j „ ,irh te berinneren,

hadden nagedacht, wijten ^ ^

de anderen successievelijk éé ] ë t£ binnen brengen.

alle moeite, die hij zich gaf, niet m

, «i fen afgelegde verkaring. Het volharden bij

* van een misdaad beWanneer een volwassen mf"Syroegere verklaringen in of

schuldigd, door de vragen en J ^ gedreveil) hoort de

na de instructie ui het_ n ^ beklaagde „valt door

rechter dikwijls een bekente , ^ bestek dezer

de mand." Anders ^^^f^eschrijven, hoe dat komt studie laat niet toe uitvoe ^ ^ ^ komen en Wll

Ik stel mij voor, elders p volgende: er is weten-

voor het oogenblik volstaan £ ^ den mensch

schappelijk vastgesteld ™ ^ ^ deel) waannee

bestaat uit minstens ' d de denkfuncties ver-

we in het kort en onvolled g ^dgenoemd; en een ander richten en dat bovenbewustzyn ^ bencden den

deel, waarvan het besta ^ ^ wordt: het onder-

drempel onzer kermis >J ^ juW „» «der-

bewustzijn. lFrot; Vdl

vloersch bewustzijn.) zeer belangrijke rol in

Dat onderbewustzijn spe kennis daarvan is van

on5 denk- en 8^ sUv^ in de opvoeding als bij zeer groot gew. h. ^ het gee5tölevea d.rect ol

de beoordeeling van The Subliminal consci-

indirect raakt (cfr. • _ ' Das' Unterbewusste Ich.)

ousness en Dr. Louis ^aldstem, ^ ^ nQr.

De beide genoemde jbwu> ^ eigenschappen heeft

maal niet, bij menschen met m de toestand die dissociatie daarentege ^ m onderbewustzijn ge-

van hypnose die is, waa j, ^ gedacht.enlezen, scheiden zijn. (Zie ook j

School en Leven, Jaargang 9 ^ ^ onderbewustzijn is

Wat op de een of an e licht weer uit. Dr. gekomen, bv. in hypnose, gaat

Sluiten