Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bernheim, een der voornaamste onderzoekers op het gebied der suggestie en hypnose, schrijft in zijn verhandeling over La Suggestion:

Proef van Dr. Bernheim.

Den 2ien Maart laatstleden, toen Dr. Schmitt als buitengewoon hoogleeraar bij mij in functie was, zeide ik tegen een mijnheer S. zonder hem in slaap te maken en zonder hem ooit te voren te hebben gehypnotiseerd: „U ziet dien heer, U hebt hem op straat ontmoet, gisteren, hij sprak met verschillende personen. Toen U langs hem heen kwaamt, is hij dicht bij U gekomen, hij heeft U geslagen met een stok en hij heeft U het geld uit den zak gehaald. Vertel mij nu, hoe zich dat heeft toegedragen." S. vertelt dadelijk: „Gisteren, tegen drie uur 's namiddags, stak ik het Academieplein over. Ik heb mijnheer luide met verschillende personen zien praten. Plotseling, ik weet niet waarom, komt mijnheer op mij af, slaat mij met zijn stok, steekt zijn hand in mijn zak, en neemt mij mijn geld af." „Is dat wel waar? *■ vraag ik hem. „Dat heb ik je laten zeggen." „Het is volkomen waar." „Komaan, je weet wel, dat ik je magnetiseeren kan en je dingen kan suggereeren. Wat is je'beroep? „Ik werk op de drukkerij Berger-Levrault, ik heb het werk over de Revue inédic<ile de 1 Est gezet.

„Nu, weet je, wie die heer is?" „Neen mijnheer, ik ken hem niet." „Het is Dr. Schmitt, hoofdredacteur van de Revue médicale de 1'Est. Je zult toch niet willen volhouden, dat een man als mijnheer de dokter een armen jongen als jou geslagen en bestolen heeft." „Het is waar, ik weet niet, waarom, maar ik kan niet het tegenovergestelde zeggen, omdat het waar is." „Nou maar, je bent een fatsoenlijke jongen, en je bent godsdienstig." „Ja, mijnheer." „Men beschuldigt niet iemand, zonder zeer zeker van zijn zaak te wezen. Als de commissaris van politie

Sluiten