Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzeres een flesch Bleekersdrank mee naar school en geeft daarvan kinderen, die over buikpijn klagen, met een beetje water, te drinken. Eenige onderwijzeressen maken er ook gebruik van. Dan vertellen eenige kindieren thuis, dat de onderwijzeressen op school advocaat drinken.

Bij een leesles zeg ik tegen een meisje: „Ida, lees eens verder". Dan begint een jongen, Anton Jager, verder te lezen. Ik zeg hem, dat niet hij, maar Ida wordt bedoeld. De jongen zegt toch duidelijk te hebben gehoord, dat ik hem noemde. Bij navraag verklaren nog drie andere leerlingen, dat ze ook duidelijk Anton hebben hooren noemen. De overige 36 kinderen hebben duidelijk gehoord, dat ik

Ida noemde.

Bij een dictée spel ik de moeilijke woorden voor, o.m. woestijn; bij het corrigeeren zie ik dat een jongen kastelijn, met ij, heeft geschreven, inplaats van met ei . s ik dan vraag, wie van de kinderen heeft gehoord, dat ik kastelyn heb voorgespeld, steken 13 kinderen van de 39. dat is juist een derde deel, den vinger omhoog, ofschoon dat woord door mij niet is genoemd.

Op een middag bij het begin der les komt een leerling uit een der andere klassen vragen, wie een springtouw hee verloren. Ik houd het omhoog voor de klas. Geen er

kinderen meldt zich aan.

Een half uur later verzoek ik, den kinderen, op te schrijven, welk voorwerp vertoond is. Nu blijkt, dat 6 kinderen van de 43 niet weten, wat het geweest is.

Johanna H. een meisje met vermoedelijk psychopatische constitutie (in haar familie komt vervolgingswaanzin voor heeft herhaaldelijk oneenigheid met andere meisjes uit haar

klNu eens klaagt ze mij, dat Sofie naast haar, haar heeft uitgescholden voor vervelend monster, een andermaal zou een meisje achter haar gezegd hebben tegen Sofie: „Ik zou

Sluiten