Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daarbij vermeldde ze een bijzonderheid omtrent „het vieze ding", waaruit bleek, dat ze dingen wist, die een achtenswaardige vrouw niet dan door huwelijkservaringen weten kan (erectio). De meisjes vertelden het aan andere meisjes en toen werd het ^gerucht, dat misschien al was aangegroeid, plotseling gestuit. Want een onderwijzeres vernam ervan. De zaak werd binnen de school onderzocht. De hoofdonderwijzer liet Betsy vertellen, wat ze had gezegd en dat kwam in hoofdzaak overeen, met datgene, wat de meisjes, die het verhaal uit haar mond hadden gehoord, ook hadden getuigd. Betsy schreide zeer onschuldig en onstuimig, tóen ze moest zeggen, of het waar was, want ze moest toegeven, dat er niets van waar was. En toen werden alle meisjes, die er iets van hadden gehoord, bijeengeroepen en toen moest Betsy zeggen, dat niet waar was, wat ze verteld had. Op de vraag, waarom ze het dan had verteld, zei ze, dat ze kwaad was op mijnheer N.

We meenen, dal het verhaal geen toevoegingen be hoeft.

Het springt in het oog, hoe dicht de onderwijzer eigenlijk bij de kerkerdeun was. Want óf de rechter, die eens niet op de hoogte was van de onwaarde van het kinderlijk getuigenis, óf de moeder van het kind, zouden bij instructie gelooven aan de schuld van den onderwijzer ,,omdat een kind van 10 a li jaar toch niet uit zichzelf weet, wat gewoonlijk slechts een gehuwde vrouw weten kan. Het is mogelijk, dat Betsy het wist door een verhaal van een ander meisje, maar evenzeer is het mogelijk, dat een jongen van haar leeftijd haar die wetenschap heeft bijgebracht. Die dingen komen voor en wie liet mocht willen betwijfelen, kent geen kinderen. Zij die wèl kinderen kennen, weten beter.

Evenzeer als er lieden met homosex.ueele neigingen voor komen, zijn er ook perverse naturen, voor wie kinderen het doel van hun begeerten zijn, maar wij achten het mogelijk, dat menig onschuldige gevonnist werd en boette

Sluiten