Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het leeren van letters door normaalwoorden achterblijft," aldus schrijft de onderwijzer, „dan blijft het hoe langer hoe meer achter en kan dan dus niet meekomen.

Om nu te zorgen, dat alle leerlingen op dezelfde hoogte zouden blijven, hield hij de zwakke leerlingen na 12 uur nu en dan een kwartier na, steeds een aantal kinderen tegelijk, omdat ieder onderwijzer weet, dat het steeds gevaarlijk blijft, een kind alleen te houden. Onder de achterlijke

kinderen behoorde ook Dina het zes-jarig dochtertje

van een brievenbesteller. Op een dag, dat het kind weer met andere kinderen op school nablijft, komt de moeder haar halen. Maar de onderwijzer legt haar uit, dat hij ook liever naar huis zou gaan om koffie te drinken, maar dat het in het waarachtig belang van haar kind is, want dat een kind, dat niet alle letters kent, niet zal verhoogd worden. De moeder zegt: „Laat Gods water maar over Gods land loopen" en gaat zonder haar kind heen. Op 25 Mei 1903 wordt het kind weer nagehouden en tegen half een komt de moeder haar halen. De vrouw komt dien middag op school en dient een klacht in tegen den onderwijzer. Het hoofd der school komt den onderwijzer zeer ernstig de klacht overbrengen. Deze protesteert: Hij heeft het kind niet geslagen. Maar na een oogenblik blijkt hem, dat van slaan geen sprake is, maar dat de bedoeling is, dat hij het kind oneerbaar zou hebben betast. De onderwijzer ontkent het beslist, zegt niet te gelooven, dat het kind zooiets heeft gezegd, omdat ze zoo achterlijk is, dat ze heelemaal niet kan spreken, ja, dat ze zelfs haar naam niet eens kan zeggen en dat ze er zoozeer onfrisch uitziet in h^ar steeds gore ongewasscbenheid en met haar steeds doorvloeienden neus. De hoofdonderwijzer zegt, dat dit geen overwegingen zijn voor die gedegenereerden, die zich vergrijpen aan kinderen. De onderwijzer wordt woedend en zegt, naar den officier van justitie te zullen gaan, om zich te beklagen, maar hem wordt te verstaan gegeven, dat het voorloopig een zaak is tusschen het hoofd der

Sluiten