Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo niet ? Welnu! Waarom dan snood vernederd,

Waarom belasterd en verlaagd door ons, —

Die taal, waarin zich onze geest vertoont ?!

(Hij staat weer op.)

Ja! Daarin staan wij toch bij allen achter,

Dat wij geen achting voor ons zeiven hebben! In zelfverschopping staan wij boven allen!

Zigeuners kunnen die nog van ons leeren!

Roem, roem voor Holland ! Daarin zijn wij eenig, — Geen volk zal ooit ons daarin evenaren !!

(Hij blikt naar buiten; iedere spier van zijn gezicht toont verontwaardiging. Dan op bitteren, spottenden toon :)

An Englishman speaks nothing but his English!

Is there a single one tliat knows our Dutch?

Un fier Francais ne sait que son Francais!

Et quel Francais peut parler Hollandais?

II croit qu'il est le maitre de la terre, —

Onthaalt op Fransch dus ieder — heind en verre !

Wij Hollanders alleen, wij spreken alles:

Maleisch, Javaansch, Latijn, Fransch, Duitsch en Engelsch!

Alleen ons eigen Hollandsch wordt verwaarloosd.

Ons zelf te kennen, hebben wij niet noodig.

Integendeel, dat staat ons in den weg,

Als wij het vreemde grondig willen leeren. *)

De Hollander leert elke taal ter wereld,

Ja — „Volapük" en zelfs het „Esperanto"!

Hoe kan hij daarbij nog aan Hollandsch denken ?

Dat is toch heusch ook wel wat veel gevergd

Een Engelschman en Franschman kent het ook niet!

*) Juist daarom volgt men de „directe" leerwijs,

Die doet, alsof het Hollandsch niet bestond !

Sluiten