Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23) vraag.

24) daar het u welgevallig is.

25) indien gij.

26) ik aal u niet teleurstellen.

27) vertellen.

28) rampzalige.

29) bjjna.

30)leven.

Burggraaf.

So brincten mi hier ende eyschet M) syn naem!

(Goeswyn af; kort daarna weêr op met Willem van Hillegaertsberch).

3' Tooneel.

Heer Grave, hier cornet, sint u es bequaem 24), Meester Willem die van Hillegaertsberch es geboren.

Burggraaf (tot zijn gezelschap). Bi lode! ic hoorde syn name hiervoren.

(tot Meester Willem).

Du segger, oftu ®) hier herberghe wils winnen, So toghet dyn conste, wilt sprekens beginnen; Nu telt ons iet boerdichs, wi willens di lonen; Ghevalt ons dyn conste, in saldi niet honen26).

Meester Willem (na een kort voorspel).

Ghi hoghe heren wel gheboren Ende scone vrouwen uutvercoren,

Ic wille ons wat van Reinaert waghen 27): Hoe Bruun hem ghinc te hove daghen, End' hoe hi den bere, armen keitive 28), Weina89) rovede van den live80). Nu maket allen een ghestille, Die d'aventure horen wille.

Sluiten