Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de landscheiding van Rijnland 11 voet hoog stond. Het gemor der Spaanschgezinde burgers werd al luider — er vertoonde zich muiterij. En van buiten de stad zonden de glippers1) brieven om tot de overgave aan te sporen. Den 6den September vergaderde de groote vroedschap en dreef de weifelende meerderheid zelfs door, dat men aan Valdez vrijgeleide zou vragen voor drie afgevaardigden om van den Prins ontslag van den eed te verzoeken om daarna te doen »'t geen zij niet gaarn doen en zouden". Er is niets van gekomen, doch nimmer is de stad dichter bij eene overgave geweest. De samenscholingen op straat gingen voort. De nood en de ellende stegen eiken dag hooger.]

Het tooneel stelt voor de Raadkamer ten Stadhuize. Cornelis Ulrichsz. en Jan Gerritsz. de Haas, boden met de bus. Zij leggen papieren gereed op de burgemeesterstafel, verschikken een paar stoelen, zien de ganzepennen na, enz.

Cornelis Ulrichsz.

Ick hebbe dezen morgen weder een paer Spangiaerts hooren roepen aen de vest aen de Hoogewoerdspoorte.

') Overloopers.

Sluiten