Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrijer.

Ick koom er zeker niet om te steelen! Steven.

Kom-je dan hier sonder speulluy om een malbade 14)

[veur je vrysters deur te speelen? Dat lijkt me te potzig. Wat schuylt er onder die [mantel? Heb-je daer de buyt? Vrijer.

Wat zouwer schuylen? Wat aêrs 15) dan eenluyt? Steven.

Kyck, ïs dat een luyt? Dat tuych ensachickmen

[levpn niet;

Ick gaffer wat om, kon ick daer op speulen, soo [waer ais ick Steven hiet. Vrijer.

Siet daer, ick wilt je leeren; maer duympjen op,16) [datje me dan voort mit rust laet! Steven.

Dat neem ick an; maer om me te dencken, als je

[je vrijster kust, maet. Vrijer.

Maer, je most dit om en op hebben; aêrs seljet

[nummer leeren. Kom aen, lang me je muts en je rock! Je ratel [en je pieck die sel ick wel hanteeren.

(verwisselen van bovenkleeding.)

15) anders.

16) soort van eed.

14) aubade.

Sluiten