Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wilhelmus van Nassouwe.

(Voor gemengd koor bewerkt door Corn. A. Galesloot.)

Wilhelmus van Nassouwe,

Ben ick van Duytschen bloet; Den Vaderlant ghetrouwe Blyf ick tot inden doot.

Een Prince van Oraengien,

Ben ick vrij onverveert; Den Coninck van Hispaengien Heb ick altyt gheëert.

Mijn schilt ende betrouwen

Sijt ghy, O Godt myn Heer, Op u soo wil ick bouwen,

Verlaet my nemmermeer:

Dat ick doch vroom mach blijven,

U dienaer t'aller stondt,

De tyranny verdryven,

Die my myn hert doorwondt.

Voor Godt wil ick belyden End syner grooter macht,

Dat ick tot gheenen tyden

Den Coninck heb veracht:

Dan dat ick Godt den Heere,

Der hoochster Majesteyt, Heb moeten obedieren,

Inder gherechticheyt.

Sluiten