Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE BEDRIJF.

Te Koevorden. De zaal op 't Kasteel.

Ter zij staat een tafel, met eenige schenkkannen en roemers.

EERSTE TOONEEL.

Van Eij bergen,Johan Sickinga,Wij 1 er, Hendrik Sickinga, Roelof Sickinga, Feije Sickinga, gemeene soldaten.

Van Ey bergen (op J. Sickinga, He

binnentreedt, toegaande, mulat ze elkander eerst eenige oogenblikken sprakeloos heiben aangestaard.)

Geluk gewenscht, mijn vriend! 't pleit is beslist,

De stad in ons bezit.

J ohan Sickinga.

Hoe is het moog'lijk! Van E ij bergen.

Gewis, dit is niet anders dan Gods hand!

Joh. Sickinga.

J*l wèl Gods hand! — De leus beschaamde ons niet,

Die wij bij onzen optocht naar dees steê

Ons kozen. Wij ervoeren 't: God was met ons.

Sluiten