Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lang zal het niet duren. Twee weken later wordt Jonathas in zijn eigen tuin, buiten de stad gelegen, door roovers aangevallen, uitgeschud en zonder erbarmen om het leven gebracht. Zijn Gevangene wachtte hem ten oordeel...

Natuurlijk heette deze moord een noodlottig toeval. Maar toch, de vrouw van Jonathas kon haar geweten niet tot zwijgen brengen. Hoe kwam het, dat zij allerlei vreemde geluiden hoorde?... Zeker : dit kon het spel van haar verbeelding zijn ; maar in ieder geval werd haar het verblijf te Enghien ondragelijk. Zij vertrok naar Brussel, het H. Sacrament met zich voerend.

Door Jonathas' vrienden werd zij met open armen ontvangen. Op Goeden Vrijdag — 4 April 1370 — terwijl in de Katholieke kerken orgel en klokken treurend zwegen en men zich verdiepte in den dood van Hem, die kwam en niet begrepen werd, verzamelde zich acht Joden in de Synagoge, om er het werk der duisternis uit te voeren. Zij waren weinig in getal; op dergelijke feesten noodigt men niet de groote menigte. Laten we hier nu woordelijk een oude geschiedschrijver volgen :

» Na de geconsacreerde Hostiën op tafel te hebben » geworpen, schaarden zij er zich omheen en » braakten de vreeselijkste godslasteringen uit tegen » dezen aanbiddelijken schat. Daar woorden alleen

Sluiten