Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zag geen betere uitkomst dan een zekere bekeerlinge in het vertrouwen te nemen. Zij — Cathérine — behoorde tot de parochie van N. D. de la Chapelle; ofschoon overgegaan tot het Katholiek geloof, had zij de relaties met de oude geloofsgenooten niet verbroken. Men ging haar opzoeken, wekte haar nieuwsgierigheid op door te spreken over « een groot geheim en over het vertrouwen, waarvan men blijk wilde geven ». Cathérine, reeds half gewonnen, beloofde plechtig te zullen zwijgen. Xu maakte men haar de heiligschennis bekend en tevens deelde men haar mede, dat het Sacrament der Christenen naar Keulen zou worden gevoerd. Hiervoor wilde men iemand kiezen, die niet den minsten argwaan zou wekken ; immers er waren misschien reeds kwade vermoedens gewekt. Met de belofte van een ruime vergoeding drong men aan, dat Cathérine de reis zou ondernemen.

Men kan zich de tegenstrijdige gevoelens in deze vrouw voorstellen. Zij is arm, het aanbod van 3oo fr. en een nog overvloediger belooning bij haar terugkomst is aanlokkend. Tege.ijkertijd beeft haar Christenziel voor de ontheiliging. Maar toch : deze groote heeren van haar volk..., wat, als ze in hun ongenade valt... Ze vraagt tijd tot nadenken. Als zij op het vastgestelde uur niet terugkomt, gaat men haar een feestelijk onthaal bereiden. Onder den invloed van den wijn bezwijkt zij, neemt met één

Sluiten