Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De herhaalde samenkomsten van het kapittel wekten argwaan ; het geheim lekte uit en de manifestatie van eerherstel nam reeds een aanvang. Ten einde te voldoen aan het verlangen der toestroomende menigte werden eenige der miraculeuze Hostiën naar de S(eGudule overgebracht.

Heel Brussel, toen levendiger in het geloof dan in onze dagen, sprak over» het wonder». Het verhaal ging van mond tot mond en kwam ook de hertogin van Brabant en haar echtgenoot Wenceslaus ter oore. Zoo spoedig mogelijk werd met de edelen van Brussel en het kapittel, onder Jean dYssche, aad gehouden. Cathérine herhaalde nogmaals dezelfde volledige bekentenis. De schuldigen werden gevangen genomen in «de Steen-Poorte». Hun ter doodveroordeeling volgde; het vonnis werd daags voor Hemelvaart 1370 uitgevoerd op de «Place de Wollendries ». De ongelukkigen volhardden tot het laatste oogenblik in hun haat tegen al wat Christen heette.

Eens, toen de Farizeërs langs het kruis gingen en hoofdschuddend hun spot omhoog joegen : « gij die anderen gered hebt, red nu u zelf», had Jesus stilzwijgend Zijn doodstrijd uitgestreden. Na drie dagen was gevolgd de triomf der Verrijzenis !

In het geduld, bij de heiligschennis te Brussel aan den dag gelegd, had onze Heer de wonderen van

Sluiten