Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ineens als vlammen uitschoten. Het was een taal, welke de zijne niet was, maar die door hooger macht werd ingegeven. Zijn liefde ontvlamde zich aan den voet van het altaar; Jezus in het tabernakel, Jezus in het Offer der nieuwe wet, Jezus in de H. Communie, dit was om zoo te zeggen de eenige devotie dezer priesterziel, omdat zij tot haar alle andere devoties terugbracht ».

Anna de Meelis kende Pater Boone sedert 1844, als directeur van de Congregatie, waarvan zij een ijverig lid was. Zij kwam tot hem, zij óók met haar groote liefde tot het H. Sacrament, met haar medelijden voor de arme kerken, en... met haar strijd over de toekomst. Na haar twijfel en moeilijkheden te hebben blootgelegd, kreeg zij de verzekering, zich aan geen aardschen bruigom te moeten verbinden. Dit bracht een gevoel van verlichting; en toch, de gedachte haar ouders te moeten verlaten, ze in hun ouderdom geen steun te zijn, wakkerde weer opnieuw den strijd in haar ziel aan.

» Zij was op dien leeftijd, dat men beslissen moet, » wat te doen met den schat, die het leven heet.

i) Jaren van plotselinge verlichting, van enthousiasme

» en algeheele toewijding ; jaren soms van diepe » beproeving en ontmoedigende duisternis, waarover » zij alleen kunnen oordeelen, die dit oneffen en » duister pad bewandeld hebben ». (i)

(i) R. P. Lucq, O. P.

Sluiten