Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanbidders en te veel behoeftige kerken ? D.t werk moest noodzakelijk een verzekering vinden voor de toekomst; want wie gaf den waarborg, dat men zou volharden in den oorspronkelijken geest, die vooral niet uitsluitend materiëel mocht zijn ? Hiervan kon men zich slechts verzekeren door het werk te stellen in handen van een religieuze Congregatie. Devee vuldige Communie, de lange Aanbiddingsuren, he iiveren voor het Allerheiligste Sacrament, wakkerde in Anna de Meeüs aldoor meer het verlangen aan zich geheel te geven aan dit geheim der grootste Liefde. Maar welke religieuze orde vond in zici vereenigd haar apostolische idealen ? W elke or e wilde haar welkom heeten mèt het nieuwe werk Daarin begon de Ilemel haar toe te lachen ; mocht zij het van zich afwerpen? Het eerste succes maakte zoo moedig.... Er was een vage gedachte van een nieuw Instituut te stichten, maar als zij in die gedachte dieper doordrong, zij zoo onervaren op religieus gebied, schrok zij terug. De moed m keerde zelis er over te spreken met dengene, die toch het meest haar vertrouwen had, en die, directeur, de nieuwe vereemging geheel ter harte nam. Zij stelde zich op de hoogte van verschillende kloosterorden, maar voelde zich tot geen en ' e' getrokken. Wat haar het minst beviel waren de to nog bestaande regelen bereffende de H. Commun.e onmogelijk kon zij zich vereenigen met de gedacht ,

Sluiten