Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Meeüs kwam zelf de deur openen, haar medezusters met een hartelijk welkom ontvangend. Pater Boone zou het huis komen inzegenen. Hij verrichte deze plechtigheid, gevolgd door de postulanten met brandende kaars. De luiken vóór de vensters bleven gesloten; deze processie door het half-duistere huis deed denken aan een feest in de primitieve kerk. Wij kunnen ons de gevoelens der postulanten indenken, zij die zich onwillekeurig een luisterrijk intrede hadden voorgesteld, zij, die haar leven van weelde en overvloed gingen verruilen voor een, dat offers en armoede beloofde. Maar toch klonk jubel in haar ziel ; immers de Meester was daar, die geroepen had tot dit leven van de contemplatieve Maria en tegelijk de werkzame Martha.

Den volgenden morgen, feest van het Kostbaar Bloed, werd de huiskapel in gereedheid gebracht om er voor het eerst de H. Mis te lezen. Deze zou gecelebreerd worden door den Eerw. Pater Boone,

door den Kardinaal als plaatsvervanger aangewezen,

daar wegens den politieken toestand Z. E. het niet raadzaam had geacht zelf de plechtigheid te komen verrichten.

In den loop van den morgen vereenigda men zich"*--,, in de raadskamer, waar Pater Boone een schrijven *\ voorlas van Z. E. Kard. Sterckx. Anna de Meeüs werd supérieure benoemd ; de taak, lang voorzien en lang geschuwd, rustte op haar schouders. Zij

Sluiten