Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook het Catechismusliefdewerk begon zich te ontwikkelen en kwam tot de volle levenskracht, waarvan het thans geniet. Honderden kinderen worden jaarlijks tot de iste H. Communie, plechtige Communie en Vormsel voorbereid. Na de laatste Bisschoppelijke bepaling betreffende het godsdienstonderwijs, bepalen de Hollandsche religieuzen zich tot de kinderen der openbare scholen. Het heeft dit voordeel, dat aan degenen, die juist een hechten grondslag noodig hebben, alle zorg kan worden besteed.

Volwassenen en bekeerlingen ontvangen privaatonderricht; dikwijls, wanneer de dag komt, waarop zij, na gedoopt te zijn, voor het eerst tot het Hemelsch Liefdemaal naderen, zijn de religieuzen getuigen van een intiem, diep geluk, dat nooit vergeten wordt door degenen, die het genoten, en wier stille tranen gewoonlijk zeggen, wat de lippen niet kunnen uitspreken.

fs er één werk, dat meer dan het Catechismuswerk past in het kader van onzen tijd? Natuurlijk, het onderricht moet aantrekkelijk en overtuigend zijn, wil een kind zich losmaken van wat ze thuis denken en thuis zeggen over God, Kerk, Sacramenten en Geboden. De religieuzen besteden daarom dagelijks drie kwartier aan de godsdienststudie. Het is een groots werk in de zielen der kinderen Christus te vormen: de jeugd voor Hem gewonnen,

Sluiten