Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de toekomst voor Hem gewonnen; maar het is

óók een geduldwerk.

Reeds een weinig ondervinding Jeert dat naas de kinderen die ambitie toonen, ook de domme

onverschillige zitten, naast de snaakscheenaanan-

keliike ook nog de woelige en ontembare. \\ ie mee dan de religieuze zal echter inden gedungen intiemen omgang met den Goddelijken Leermeester dat geduld putten? Heeft dc Priester m zijn zoo u. ge breide taak geen recht op haar hulp.

Met de enkele les - en 'n jaarlijksch feestje of prijsuitdeeling - is het werk van een goede Catechiste niet gedaan. Er wordt gevorderd een gedu rige correspondentie om tot trouwe opkomst aan

te manen. Blijkt dit vruchteloos, dan huisbezoek. .

Door deze connectie met de religieuzen gelegenheid een ander doel %an haar r^Tn» te streven: l.et bezoek aan arnte stervenden Als de levensdagen geteld zijn, als het leven dat zorgelijk was, ook niet zonder zorg kan verlaten worden, dan kan de bemoediging van de«ene^ God en de eeuwigheid beter bestudeerden, zoovee goed doen in een ontredderde of ontmoedigde ziel, de ondervinding leert het.

van Tezus ook voor het uiterlijk niet al te armzalig Ji," bedien, men zich van de z. g. Bed.en.ngsbernakeltjes.

Sluiten