Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij denkt wellicht: zijn ten slotte niet alle arme kerken voorzien? Het antwoord klinkt óók als een vraag: slijten niet de klcederen, die gij daagiijks draagt? slijt niet uw linnen-en tafelgoed? slijt het niet spoediger, naarmate gij minder min ruim voorzien zijt? en denkt ge wel aan de nieuwe parochies, die voortdurend worden opgericht?

Daarenboven doen zich nu en dan bijzondere gelegenheden voor, waarbij het Liefdewerk in sympathiebetuigingen niet zou kunnen en willen achterblijven.Zoo b. v. het Internationaal Euch. Congres te Brussel in 189$, hetwelk samenviel met het 5o jarig bestaan der Vereeniging.

De H. Sacramentskapel was het Centrum van het Congres, dagelijks werden er niet minder dan 3o H. Missen opgedragen. Door eendrachtige samenwerking en maandenlange arbeid was de processie, die het Congres besloot, buitengewoon luisterrijk en trok deze zegestoet van den Eucharistischen Koning door kleurrijk en smaakvol versierde straten.

Mme Anna de Meeüs stond er niet alleen op, dat hetgeen geleverd werdt voor den dienst van het II. Sacrament met zorg vervaardigd zou worden, zij handhaafde ook streng alle regelen van de liturgie, hetzij voor de ornamenten, de kerkelijke plechtigheden, of de kerkzang. Ofschoon zelf onmuzikaal

Sluiten