Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelde zij alles in het werk, opdat de Gregormansche zang in de kloosters van het Instituut zoo volmaakt mogelijk zou worden uitgevoerd. Hierin werd aan de religieuzen onderricht gegeven door een Professor der school voor kerkmuziek te Mechelen.

Men kan zich voorstellen, hoe deze beslommeringen naar links en rechts de moedige süchteres moesten absorbeeren, doch eerstens ging heel haar Teven uit van een kalm, krachtig Godsvertrouwen, en daarenboven was zij toegerust met het helder doorzichtsvermogen, dat recht afgaat op het doel, dat wordt beoogd.

Dit belangloos, overvol leven werd door God rijk gezegend. Niet zonder tranen had Anna de Meeus haar idealen werkelijkheid zien worden, ma^

slotte mocht zij zich rekenen onder ^ vve.mg , die het succes van haar levensarbeid bele\en. >,ada

haar Instituut eerst een Deereet v„n lofm.g.nShad ontvangen, werd het in 1867 voor vijf jaren en iS Maart 187, door Z. H. Pius IX definitief goedgekeurd. De Vereeniging der Eeuwigd. Aanbidding werd 3o Juli i895 door Z. H. Leo XIII tot «Prima Pnmaria» verheven. Zij breidde z.cli uit over^Belg ., Holland, Duitschland, Oostenrijk, Engeland, Italië de Vereenigde-Staten en verschillende M^.elandem Het aantal afdeelingen is successievelijk „e.tege

tot 487.

Sluiten