Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheid voor zijne abdijen bewaard en voorziet de gymnasia van den Staat van geleerde professoren. De abdij van Wiltina bezit te Innsprück eene drukkerij en zendt missionarissen naar Amerika. De zoo beroemde genezende wateren van Mariabad behooren aan Premonstrijt van die streek.

Eindelijk werd ook de Orde sedert dertig jaren in Frankrijk en België herboren; in elk van die Staten bezit zij vijf voorname stichtingen met bijbehoorende parochiën, die de toekomst waarborgen. Nederland te Oosterhout, Spanje te Zamora en Oostenrijk te Cracovia bezitten van overoude tijden drie beroemde kloosters van Norbertijnessen, die de oorspronkelijke strengheid der Orde bewaard hebben, terwijl van deze overal elders door de mannen is afgeweken.

De Norbertijnen van Nederland hebben reeds twee nieuwe kloosters gesticht, Bontieu in Frankrijk en Neerpelt in België. De Belgische leden der Orde hebben onlangs drie kloosters opgericht in Engeland, twee voor mannen en een voor vrouwen. De abdij van St.-Michel te Tarascon (Monden van de Rhöne) is het voornaamste en centraalhuis van de eerste

Sluiten