Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regels der Orde. Hare kerk, versierd met de° prachtigste schilderijen van den vloer tot aan het gewelf, hare godsdienstige zangers die de missen van Palestrina, Mozart en de tegenwoordige meesters uitvoeren, hare uitgestrekte gebouwen voor alle menschelijke ellenden geopend, lokken voortdurend tallooze bezoekers naar hare kloosters. Hare bibliotheek van 30.000 deelen is een teeken van da literarische opkomst van de Orde. Een tijdschrift gewijd aan godsdienst, kunst en literatuur verschijnt alle maanden onder den titel van Cour d'lionncur di Murie en dient tot orgaan en echo van het waarlijk practische onderwijs van den H. Norbertus en voor de verschillende stichtingen, waarvan de abdij de centrale en kanonieke zetel is.

Keeren wij naar de bakermat der Orde in Nederland terug. Zondag, den 11 Mei kwam ik, na eene reis van ineer dan 300 uren, tegen 5 uur des avonds tusschea Heusden en Hedikhuizen in de vlakte van Bern. Da zon schoot hare gouden stralen over de leien daken, en de kerktorens aan den verren horizon schitterden in den wegstervenden glans van den dag. De weg dien ik volgde was nog

Sluiten