Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijterde prelaten van Bern voor, die hoogst bekwame bestuurders waren.

De eerst gemijterde abt was Koenraad van Malsen van Asperen, die den 2 Maart 1526 door Paus Clemens als coadjutor aan de pastorie van Berlicum toegevoegd werd. Hij richtte aanzienlijke gebouwen op en bouwde een schoon landhuis te Heeswijk nabij 's-Bosch in 1529. Hij redde de toekomst zijner gemeente door den zetel zijner residentie naar het nieuwe verblijf te verleggen. De bulle die aan hem en zijne opvolgers den mijter en den staf toestond, dateert van 27 Maart 1534. Paus Innocentius VIII had de Orda in 1484 in hare goederen bevestigd, en Koenraad deed deze door de overweldigers eerbiedi-

Sen. Een enkel oogenblik was hij op et punt geweest om in 1542 te Haarlem een klooster te stichten. Hij stierf den 22 Januari 1549, zooals op zijn graf te lezen staat, en niet den 12 zooals de eerw. heer Schutjes aangeeft (Kerk. gesch. enz. 1870).

Op den grafsteen 2.15 Meter lang en 1.23 Meter breed ziet men den staf, den mijter, de initialen van den prelaat in hoofdletters en twee wapenschilden. Het wapenschild rechts heeft dezelfde wapenen

Sluiten