Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van St. Jan de afkondiging der bulle bij van Pius IV, welke 's Hertogenbosch tot bisdom verheft. Den 18 Februari 1572 teekende hij met veertien prelaten van Premonstrijt de 32 artikelen van het algemeen kapittel der Orde, op bevel van den hertog van Alva in de abdij van Pare gehouden. De religieusen van Bern ontvluchtten met hem naar Mersburg, vervolgens naar 's Hertogenbosch. In 1579 brandde de abdij af. De prelaat stierf te Culemborg en men begroef hem in het koor der kerk. Ongetwijfeld werd hij in een meer kalmen tijd naar Bern vervoerd. In 1559 schonk hij aan de kerk te Gouda een prachtig geschilderd venster de Boodschap voorstellende.

Zijn portret te Bern stelt hem voor met zijn wapenschild, hoogen stoel met zwarten rug en rood fluweel kussen, kort manteltje, kruis op den scapulier, herderlijken ring met vierhoekige robijnen aan den voorsten vinger. Het gelaat is breed, het voorhoofd hoog, terwijl zijn voorkomen indrukwekkend is.

Zijn grafsteen is 2.90 M. lang en 1.50 M. breed. Behalve het wapenschild van den prelaat, tweemaal afgebeeld, bestaan er nog drie andere; het eerste vertoont

Sluiten