Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONG

Het ontstaan en de eerste schreden der Congregatie waren onbeduidend klein.

Het zien van de duizende gevaren, welke in de jeugdige jaren onschuld en deugd bedreigen, wekten in het hart van den Eerbiedwaardigen Don Bosco het vurig verlangen op, de ziel van het kind te redden, te verdedigen en te wapenen.

Te dien tijde breidde Turijn, de woonplaats van Don Bosco, zich uit tot eene hoofdstad en dit ging natuurlijk gepaard met de moreele inzinking en de vele zedelijke kwalen, welke al onze moderne grootsteden gemeen hebben.

Vanaf de eerste dagen dat de jonge priester zijne priesterlijke taak met heiligen ijver aanvaardde, ontdekte hij ellenden zonder tal waarvan hij vroeger het bestaan niet eens vermoedde!

In de hospitalen en ziekenhuizen zag hij de walgeliikste ziekten hun sloopingswerk voltrekken aan nog niet eens volgroeide lichaampjes; in de gevangenissen leefden toevallige jonge misdadigers, eerder zwakkelingen, samen met doortrapte booswichten, zoodat zij door deze laatsten geheel bedorven werden; op zolderkamers huisden overtalrijke huisgezinnen met de rampzaligste gevolgen der overbevolking, vooral voor de jeugd; op eiken hoek van de straat zag hij jonge mannen, aange-

Sluiten