Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEELZIJDIG ARBEIDSVELD.

De Eerbiedwaardige Don Bosco wilde eerst de ongelukkigsten helpen: hij dacht er over deze kinderen en jonge lieden een tehuis te bezorgen, waar zij zouden vinden deels dezelfde liefderijke toewijding als in den familiekring, deels dezelfde tucht als op school of werkplaats en deels dezelfde vrijheid als op straat, maar waar tevens hunne jonge zielen zouden omstraald worden door het licht des Geloofs en hun wil gestaald voor den strijd tegen het kwaad. Zoo ontstond het Oratorium.

Heel natuurlijk moest het Oratorium ook in de avonduren open blijven.

Maar het was voor Don Bosco onmogelijk onverschillig te blijven voor deze jeugd, verstoken van alle onderwijs en dus totaal ontwapend tegenover den harden levensstrijd en daardoor eene al te gemakkelijke prooi voor allerhande drogredenen. Aan het werk dus om de jonge harten dezer kinderen te veredelen, om hun wil te stalen en om hun geest en verstand te verrijken. Daarom werd Don Bosco opvoeder en leeraar.

Het Oratorium, zelfs tot in de late uren voortgezet, was geen voldoende behoedmiddel voor vele dezer ongelukkige kinderen. Alle jonge booswichten, schrijft H. joly, zijn kinderen óf van plichtvergeten en zwakke ouders óf van huisgezinnen, waarin armoede en ziekte

Sluiten