Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CONGREGATIE

VAN HET

Allerheiligste Sacrament.

I. — Historisch Oyerzicht.

De Congregatie der Paters van het Allerheiligste Sacrament bestaat eerst vijftig jaar. Zij werd in het jaar 1856 te Parijs gesticht onder het episcopaat van Mgr. Sibour, en wel door een priester, die in aller herinnering voorleeft als iemand van meer dan gewone heiligheid, door den Eerbied waardigen Pater Pierre-Julien Eymard, wiens proces van zaligverklaring bij den H. Stoel aanhangig is.

EerBt was de Eerbiedwaardige P. Eymard gedurende zeventien jaren lid van de Congregatie der Marieten, in wier midden hij de hoogste waardigheden bekleedde; reeds lang echter liet hem de stem van Gods genade geen rust, toen hij eindelijk het besluit nam een religieus genootschap te stichten, dat geen ander doel zou hebben dan de Eucharistie

Sluiten