Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„n te doen vereeren. Over de oppu-

te vereeren en te do ^ voorlichting in

tuniteit van zijn P an, . n Augustus van het jaar

~d- -v°Kerk *"?

1855 Pms I- 8tichte men d„

zulke hulptroep "■ ■ zal schenken.

Vereeniging, waaraan i^^J^ ^ ^ aan de„ In het jaar vmard het „laudandum ,

Berbiedwaardigen . J ^ ^ den Bteun> hem

waarin hij, hem p» u biBBChoppen toegezegd

door verscheidene r Vereeni„ing, met vreugde

en de opportuniteit dl --n>VOoral in Frankrijk

erkende, wier streven riD vanhet H. Sacrament

de aanbidding en e wakkeren.

te doen toenemen ^ ^ ^ gaf de0pper-

ZeB jaren na^ de st fge Congregatie een nieuw

priester aan de nog J n ' iUendheid do0r haar te

blijk van zijne hoog met eeuwige, een-

erkennen als een het deCreet van canonieke

voudige geloften en haar het^e ^ ^ ^ ^ goedkeuring te 'erl^ ufi anhare constituties die in 1875 de eerste goed^unngrden ^ gaf. Definitief goe ge yan 12 Augustus 1895.

door Z.H.Leo XUI, J ^ Vereeniging het verlies In het jaar 18681 h die haaT evenwel

betreuren van are ConBtituties als een kost' de eigenhandig gesc telt zij vele

baren schat achterliet Heden J ^Uê,

b,ta», i» y" Sgd« St.»».

Spanje, Oostenrijk, de Vereen g

Sluiten