Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een wijs en voorzichtig besluit tot rijpheid te brenger..

Van het eerste oogenblik af heeft de Congregatie het Werk gesticht van de Eerste Communie der

volwassenen: aan duizenden kinderen en jongelieden, werklieden aan allerlei inrichtingen en fabrieken in de volkrijke werklieden-streken heeft de Congregatie tot op heden de weldaad bezorgd van eene Eerste Communie, die goed was voorbereid en godvruchtig werd ontvangen, terwijl die duizenden anders nooit eenigen godsdienst zouden gekend hebben.

Vereeniging Oer Priesters-Aanbidders. — Voor de priesters heeft zij eene Vereeniging gesticht, die op den huidigen dag over de geheele wereld verspreid is en ongeveer 75.000 leden telt, de Vereeniging der Priesters-Aanbidders, die bestemd is om onder de wereldlijke geestelijkheid den geest van het eucharistisch gebed te onderhouden, eenen geest, die zoo noodzakelijk is voor de priesterlijke volmaaktheid en de vruchtbaarheid van zijn apostolaat.

Honderden bisschoppen hebben haar goedgekeur , zijn er lid van en beijveren zich om haar onder hunne onderhoorige priesters steeds meer leden te bezorgen. De Annalen der Vereeniging, die tegenwoordig in de verschillende landen der wereld in tien verschillende uitgaven verschijnen, zijn als een band van broederschap voor de leden der Vereeniging zij wakkeren de mede-broeders aan tot ijver voor de aanbidding en doen de Vereeniging op die wijze leven en gedijen.

Sluiten