Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven vau geschiktheid voor de studie der philosophie en die der theologie.

Biedt iemand zich aan om leeke-broeder te worden, dan moet hij geschikt wezen om den handenarbeid in het klooster te verrichten of een voor het huis dienstig ambacht uit te oefenen.

Noviciaat. — Voor de priesters zoowel als voor de broeders duurt het noviciaat twee jaar. Vóór den aanvang daarvan is men een, twee of drie maanden lang postulant. Gedurende het eerste jaar van het noviciaat houdt men zich niet bezig met studie of geestelijke bedieningen, doch enkel met de verschillende oefeningen van godsvrucht, kloosterlijke vorming en handenarbeid, zooals die door den Regel zijn voorgeschreven.

Leekebroeders. — Behalve priesters en studenten, neemt de Congregatie ook leekebroeders aan, die aan dezelfde regels onderworpen zijn als de andere kloosterlingen. Ook worden zij van deze niet gescheiden hetzij bij maaltijden, hetzy bij de ontspanningen ; zij houden hunne aanbidding op het koor en met uitzondering van het bidden van het officie, wonen zij alle oefeningen der gemeenschap bij. Den vrijen tijd buiten de aanbidding en de gemeenschappelijke oefeningen besteden zij aan de verschillende werkzaamheden in de kapel en het huis.

Geloften. — Na het noviciaat doet men de eenvoudige geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid voor een jaar. Deze geloften hernieuwt

Sluiten