Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katholiek te maken, maar hen ook te vormen tot degelijke, energieke en maatschappelijk bruikbare menschen.

Een bijzondere afdeeling maakt in de stichting het instituut der externe leden uit. De externe leden — zij danken dezen naam aan de omstandigheid, dat zij, hoewel inwonend, buiten de gemeenschap der Kruisvaarders leven— stellen zich ter beschikking van den Overste om volgens diens aanwijzing te werken en ook de leiding te hebben over jongens, die bij hen in de leer worden gedaan. Zij staan de opbrengst van hun arbeid af, genieten echter kost en inwoning benevens een kleine geldelijke toelage. Zij leggen geen gelofte af en, hoewel gebonden aan de dagorde, die de Overste vaststelt, zijn zij overigens persoonlijk vrij. Ook zij echter moeten zich als strijders voor Christus beschouwen en hun taak verrichten uit liefde tot Hem.

Geachte lezers! Wij hopen, dat het ons gelukt is, U sympathiek te stemmen voor het werk der Kruisvaarders van St. jan door U hun doel en streven uiteen te zetten. Indien het groote belang van de zaak, waarvoor zij strijden, tot U is doorgedrongen, hebben zij slechts één verzoek tot U te richten en wel een bede om hulp, om medewerking. Op verschillende

Sluiten