Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze kunt U die verleenen. Vooreerst U, ongehuwde mannen en jongelingen! Indien U aan U zelf hooger eischen stelt dan op een alledaagsche, gewoon-fatsoenlijke wijze door het leven te komen en indien U zich niet geroepen voelt tot het priesterschap of tot het huwelijk, dan kan misschien het leeke-apostolaat der Kruisvaarders Uw geestelijke aspiraties bevredigen en daarmede Uw toekomstig heil verzekeren. Wat daartoe van U geëischt wordt? Hoofdzakelijk groote bereidwilligheid voor alles, wat het leeke-apostolaatswerk, uitgevoerd volgens het plan van Pater van Ginneken, met zich brengt. Men moet leeren, zichzelf weg te cijferen. Vakkennis en talent zijn welkome hoedanigheden, maar bereidwillige ijver is het meest noodzakelijke. IJver en onderdanigheid waren te Nazareth lezus' deugden bij uitstek. Ook hier gelden zij als grondwet.

Het ernstige verlangen om naar die deugden te streven is voor den toetredende een veilige geleibrief. Gevorderde leeftijd is geen beletsel; het vorige jaar werd de gelofte afgelegd door heeren, wier leeftijd uiteenliep van achttien tot zestig jaar.

U allen, Geachte Lezers! kunt de Kruisvaarders van Sint Jan financiëel steunen, hetzij door in te teekenen op de door hen uitgegeven rentelooze leening, hetzij

Sluiten