Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitspraak.

Italië? ,in Italia" )ïa sJoVT ien^i-taal'-ia

tk ben in Italië sedert So^ m lfa , ' da kM dzjiör'-ni.

««weken. MUnane. * —

sedert eenige maan- da pochi mesi, da pook i

He? is de eerste keer Sono per la prima volta

dat ik in Italië ben. in ltaiia. koom'-e lee piaat'-ye

Hoe bevalt u het land? Come ^ Le piaee ü

O, het is heerlijk; o'T mgnitlco; «», 1

ik zou wel wenscben. d? ' mnrc ne] po-teer' wiew'-e-ree dat ik altijd in uw vivero sempre nel po ite

schoone land leven suo bel paese. ^èï pa-eoz'-e.

£\ lang kier Ke^rMni perlungo «»%£»!£*

Sr^

noegen? o^o^la sua salute? oo pèr la soe'-a sa-

of voor uwe gezond- O per Ia sua &aiu loet'.ee?

heid? i . > w/adzi'-ïOiGti

Ik reis voor zaken. \iaggio in • . ^ W)'adzj'-i'o pèr iel mi'-o

Ik reis tot herstel van \iaggi P ri-sta-biel-i-mèn'-to.

mijne gezondheid. Tin- wo«o pasW-e

Ik wil den winter aan v°gl10 iien-wèr'-no al'-a n-

de Riviera doorbren- verno alla Riviera. ^n^^

gen- ^ Tt. T 'Ttnlift del Nord è li-taal'-ia del nèrd èè

Het noorden van Ita- L ltaiia aei i>iU1 frèd'_a nèl

lië is des winters assai fredda nellm- ^

tamelijk kond en in verno; e molto «lda en ^ ^ ^

den zomer zeer warm. nell estaxe. staat'-e.

ü moet naar hot Lei deve and.re nell'

zuiden van Italië ltaiia mendmnae nel

gaan; het verblijf !' S^èlbWa di zjior'-no socl'-ee iez'op de eilanden in isole della baja a A)^ dèl-.a baaj'.a

de Golf van Napels Napoli e molto na'-p0-li èè möl'-to

is zeer aangenaam, piacevole. pia t^jee'-wo-lee.

U spreekt zeer goed Leij>arla molto bene Italiaans^. 1 itaiiano.

Sluiten