Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitspraak.

Geef mij een huis- Mi dia una ehiave mi di'-a oen'-a ktaaw -

sleutel. di casa. ee di kaaz-a.

Koetsier! Cocchiere! kók-ieer'-ee!

Zijt ge vrij? I? libero? eè heb -e-ro.

Ja miinheer! i Si, signore! S1> sien-joor-e. (

Goed, ik neem den Bene, prenderö been'-e, P^'J^j1"0

wagen bij het uur la vettura all' la wet-toer-a al

ora. oor "a-,

Hoeveel moet gij Quanto vuole kwwan -to wwool -e

hebben per uur? per 1' ora? pèr lot?r~ ; ,

Veel te duur, ik zal Troppo caro, trop-o kaai -o

u de helft geven. Ie dan') la meta. da-rw la mee-ta ^

Dat kan ik niet, Non possoj signore. j non pos-so sien-joor-c

Nu^dan^zal ik een 1 Ebbene, all ora pren- èb-been'-e, al;°<*'"a

anderen wagen derö un' altra vet- j pren-dee-roo oen

nemen. tura. al'-tra wet-toer-a.

Vigilante, mijnheer? Carrozza, signore? ka-rote-a, Sien-joor-e:

Geef mij twee lire per Mi dia due lire per nu di -a doe -ee lier -(

uur, mijnheer! ora, signore. per oor-a, sien -

Joor "e-

Hoeveel is de rit? Quanto la corsa? kwwan'-to la kèr'-sa!

Goed; vooruit! Bene, avanti! bccn-c, , ,

Waar gaan wij naar Dove andiamo ? doow -ee an-d;aa

Hier''is een briefje. ! Ecco un biglietto. èk'-o oen bieH«et'-°

Rii door de voor- Passate per le strade | pas-saat-e per lee

naamste straten, principale, il Corso, ; straad-ee ]?ncn y langs het Corso, pel giardiuo pubblico. paal -ee,.iel kór naar den Openbaren

EeTheerlijk uitzicht! Una vista magnifica! oen'-a wiest'-a man

ji-fiek-a.

Koetsier, ophouden! Cocchiere, si fermi! kók-ieer'-ee si fer'^m

Hoe heet Come si chiama koom -ee si k?aam

deze straat? questa strada? kwwès -ta straad -a

dit plein ' „ Pi«za? kwwèst -a ptats-a?

deze kerk? " chiesa? kwwèst;-a kzeez-a

dit paleis? questo palazzo? kwwèst-opa-lats-o

deze poort' questa porta? Hw^Vmi"' oa

Breng mij naar mijn Mi porti al mio al- mi pór -tl al mi o a

hotel. I bergo. ber-Go.

Sluiten