Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitspaak.

Verlangt u een wagon? Le piace una vettura ? Ie pïaat'-sjee oen'-a

wèt-toer'-a.

Verlangt u eene boot? Le piace una barca? le piaat'-sjee oen'-a

bar'-ka ?

Hoe laat hebben wij Che ora abbiamo kee oor'-e ab-b?'aam'-o

het nu? j adesso? ad-és'-so?

Rijd naar het kerk- ; Passi al campo-santo. pas'-si al kam-po sanhof. to.

Hoe heet dit plein? Come si chianiaquesta koom'-e si kv'aam'-a . . . tpiazza? kwwèst'-a p/ats'-a.

Dit is het Domplein. E la piazza del duomo. ! èè la piats'-a dèl

| dwwoom'-o.

Daar is de weg van La è la strada di la' èè la stra'-da di toTurijn met de Ro- Torino colla porta rien'-o kól'-a pèr'-ta meinsche poort. ; romana. i ro-maan'-a.

De zuilengalerijen zijn I portici sono di i pör'-ti-tsyi soon'-o di van marmer. marmo. mar'-mo.

Wat is dat voor een : Che palazzo superbo kee pa-lats'-o soe-pèr'prachtigpaleis,daar? è quello la? bo èè kwwèl'-o la'?

Dat is het koninklijk È il palazzo Reale. èè iel pa-lats'-o reepaleis. aal'-e.

Wat is dat daar? j Che cosa è quello la ? kee kooz'-a èè kwwèl'-

o la'?

Dat is de graftombe E il monumento sepol- èè iel moon-oe-mèn'-to der familie van den crale della famiglia see-pol-kraal'-e dèl'-a graaf van Visconti. del conté di Visconti, fa-miel'-jm dèl kon'-

_ I tee di wies-kon'-ti.

uit welke eeuw dag- Di quale secoio è il di kwwaal'-e seek'-oteekent dat monu- monumento? lo èè iel moon-oe-

™ont'> ! mènt'-o.

Willen wij nu het Vogliamo andar ve- wool-jiaam'-o an-daar' museüm gaan zien? dere adesso il niusco? wee-deer'-ee ad-ès'-so

iel moez-ee'-o ?

Moet men intree-geld C'è da pagare un' tsjèè da pa-eaar'-e betalen? __ ; entrata? oen èn-traat'-a?

De Burgemeesterij. U municipio. iel moen-i-tsjiep'-«o.

Het is vrij-entree. L'entrata è libera. lèn-traat'-a èè lieb' eW ij willen nu ergens Vogliamo adesso an- ra.

anders heengaan. dare in un altro wool-jiaam'-o ad-ès'-so posto. an-daar'-e ien oen

al'-tro póst'-o.

Laat ons gaan! Andiamo! an-d?'aam'-o!

Het is zeer warm. Fa molto caldo. fa mnV.tr>

Sluiten