Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de wijn U te zwaar?

Ik kan slechts lichte wijnen drinken.

De wijn heeft mij zeer verwarmd (verhit). Op uw gezondheid waarde vriend.

Dank U! Ik drink op

de uwe.

Wij zullen het welzijn van de dames drinken.

(van de afwezenden) Leve onze lieve gastvrouw !

Hurrah!

Op uw gezondheid, Mevrouw!

U is te goed, j

Mijnheer.

II vino non e perb pesanté?

Posso solamente bere del vino .debole.

II vino mi ha molto riscaldato.

Alla sua(vostra) salnte caro amico.

Grazie, alla vostra, (alla sna)!

Vogliamo bere alla salnte delle signore

(degli assenti).

Viva la nostra gentil signora 'padrona!

Evviva.

'lila sna salnte. Signora!

'illa è molto cortese. signore'.

Iel wien'o non ee perwo' peesant'e. Poss'o solament'e beer'e del wien'o debool'e.

lel wien'o mie a molt'o

riscaldaat'o.

Alla soe'a (wost'ra) saloet'e, caar'o amie'co.

Kraa'dzie alla wost'ra

(alla soe'a). Woljaam'o beer'e alla saloet'e dell'e sinjoor'e.

Delljie' assent'ie W ie'wa la nost ra tsjent' iel sinjoor'a padroon'a.

Ewwiewa'.

Alla soe'a saaloet'e sinjoor'a.

Ella' ee molt'o cortees'e sinjoor'e.

Een Brief schrijven.

Hebt U briefpapier?

Hebt U briefpapier noodig?

Neen ik hebeengeheel quatern.

Per=s cri vere una lettera.

Ave te carta da lettere?

Avete bisogno di carta

da lettere?

Ne ho un quidemo intiero.

Per scrieweer'e oen'a lett'ere.

Aweet'e cart'a da lett'ere.

Aweet'e bieson'jo die carta da lett'ere. Nee oo oen' koeieder no intjeer'o.

Sluiten