Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aal ?

Kabeljauw ?

Geef mij een dozijn haringen.

Het horloge.

Kunt U mij misschien , zeggen hoe laat hetis?

Ik weet het niet precies.

Ziet eens op uw horloge.

Het is niet opgewonden.

Ik heb vergeten het op te winden.

Het loopt niet.

Hetis stil blijven staan.

Het is niet geregeld.

Loopt uw horloge goed ?

De morgen.

Zijt gij reeds op?

Bent U reeds opgestaan ?

Sedert een uur ben ik al op.

U bent vroeg opgestaan.

Gewoonlijk sta ik vroeg op.

Anquilla?

Merluzzo?

Datemi una dozzina d'aringhe.

L'orologio.

Potete forse dinni che ora è

Non lo so di preciso.

Guardate il vostro orologio.

Non 1' caricato.

Ho dimenticato di caricarlo.

Non va.

Si c fermato.

Non è regolato.

II vostro orologio va bene ?

La mattina.

El/a è gia alzata r

Si c gia levato ?

Sono alzato da mi ora in qua.

Si è levato di buori ora.

Ordinarianiente mi alzo di buori ora.

Ankoeiell'a ? Merloed'dzo ?

Daat'emi oen'a doddzien'a d aar inke.

L'orolo'dzjo.

Foteet'e fors'e dier'mi

kee oor'a ee. Nonlosodiepreesjie so Koeardaat'e iel vost ro

orolo'dzjo.

Non e cariecaat'o.

Oo dimentiecaat'o die

cariecar'lo.

Non wa.

Sie ee fermaat'o. Non ee reekolaat'o Iel wost'ro orolo dzjo wa been'e.

La mattien'a.

Ell'a ee dsja alzaat'a. Sie ee dzja levaat o.

Soon'o alzaat o da oen

oor'a in kwa.

Sie ee lewaat'o die

boeoon' oor'a. Ordinariament'e mie al'dzo die boeoon oor'a.

Sluiten