Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j Laten wij steeds in de schaduw blijven, j Zullen wij niet het bosch ingaan? Als het niet te laat ] wordt.

Dat is de kortste wej omnaarhuiste kcmen.

Andiamo sempre all' ombra.

Non vogliamo ent rare

nel bösco Se no7i divien troppo tardi.

E la vta pin eorta. per ritomare a easa.

Andiaam'o sem'pre all'om'bra. Non woljaam'o entraar'e nel bos'co. See non di-wjen'

trop'po tar'di.

Ee la wie'a pioe' cort'a per ri tomaar'e a caas'a

Ontmoeting van een vriend.

\\ atzie ik ! Zijt gij het? Het is lang geleden dat ik U gezien heb. Waar zijt gij zoo lang geweest? Ik was op reis. \\ anneer zijt ge aangekomen ?

Gistren avond. Aan welk station? Aan het N . . . station

met den sneltrein. Dat is werkelijk een verrassing.

Waarom zijt ge zoo spoedig terug gekomen.

Eenige zaken verlangde mijn tegenwoordigheid hier.

Incontro d'un' amico.

Che vedo ! Siete voir E molto tempo che non vi ho veduto. Büï'e siete stato tanto tempo ?

Io era en viaggio. Qiiando siete arrivato Ieri sera.

A quale stazione? A quella di N . . . col treno veloce. Questo è stata veraviente nna sorpresa.

Perchè siete ritornato \ co si presto?

Alcnni affari richie- , devano qui la mia presenza.

Incon'tro d'oen amie'co.

Keewee'doisjieet'ewoi' Ee molt'o tem'po kee non wie a wedoet'o. Doow'e sjieet'e staat'o tant'o tem'po.

Jo era' en wja-ddzjo. Kwando sjieet'e arri waat'o.

Jier'i seer'a.

A kwaal'e sta-tzioon'e A kell'a di N . col treen'o weeloo-sje. Kwest'o ee staat'a weerament'e oen'a sorprees'a.

Perkee' sjieet'e ritornaato coos'i prest'o

\lcoen'i alïaar'i rikjeedewaan'o kie la mi'a presen'tza.

Sluiten