Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kleppen van het hart

Snijdt men de hartholten open, dan krijgt men eigenaardige vliezen te zien, die hartkleppen genoemd worden. Een aandoening van deze hartkleppen komt helaas buitengewoon dikwijls voor en ontwikkelt zich met name dikwijls tijdens het verloop van de acute gewrichtsrheumatiek. Onder alle hartziekten zijn verreweg de ziekten der hartkleppen de talrijkste. Hieraan is het toe te schrijven, dat, als men van iemand zegt dat hij een hartziekte heeft, daarmee meestal een aandoening der hartkleppen bedoeld wordt. De belangrijkheid van deze bestanddeelen van het hart moge verklaren waarom wij op een beschrijving van de kleppen van het hart eenigszins nauwkeuriger ingaan.

Men onderscheidt naar den vorm twee soorten van hartkleppen, de kleppen in den vorm van franje en de

halve-maanvormige kleppen.

De eerstgenoemde, de slipvormige kleppen, liggen in de hartkamers. Zij ontspringen hier met een breeden voet op de plek, waar de kamer in den boezem overgaat, en hangen met haar vrije uiteinde in de holte van de kamer. De bewegingen van dit vrije uiteinde worden beperkt door een reeks witte, dunne pezen, die weer op haar beurt aan het andere uiteinde in verbinding staan met spiervezelen, die uitsteken boven de binnenvlakte van den hartwand en den naam tepelvormige spieren dragen (zie fig. 6). Pezen en tepelvormige spieren hebben ten doel, het omslaan der slipvormige kleppen uit de hartkamer in den boezem te beletten.

De slipvormige klep van de linker harthelft bezit twee slippen, die van de rechter helft drie slippen.

Sluiten