Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hartspier

van het hart geheel verhinderd worden en treedt de dood door hartverlamming in.

De hartspier vormt het vleezige deel van het hart. Zij heeft een bruinroode kleur, als vleesch, en vormt het hoofdbestanddeel van den hartwand. De spierwand van de boezems heeft slechts een geringe dikte en aan de kamers is te zien dat de spierwand van de linker kamer dikker is dan die van de rechter kamer. Dit hangt hiermee samen, dat de linker hartkamer een zwaarderen arbeid te verrichten heeft en deze arbeid door de hartspier moet worden geleverd.

Pluist men kleine deelen van de hartspier zoo fijn mogelijk met een naald uit en onderzoekt men de uitgeplozen stukjes met den microscoop, dan ziet men bij een ongeveer 300-malige vergrooting gemakkelijk, dat de hartspier samengesteld is uit naast elkaar liggende spiervezels. Zulk een spiervezel vertoont een duidelijke regelmatige dwarsstreeping; hierom rekent men de hartspier tot de zoogenaamde dwarsgestreepte spieren. In deze eigenschap stemt de hartspier met de spieren — de leek gebruikt voor dit woord meestal het woord „vleesch" — van onze armen, beenen, romp en aangezicht overeen. In tegenstelling met deze spieren vertoonen de vezelen van de hartspier vertakkingen, waardoor zij met in de nabijheid liggende hartspiervezelen in verbinding staan. Dergelijke vertakkingen vindt men nog slechts bij de dwarsgestreepte spiervezelen van de menschelijke tong.

In een zeer belangrijk opzicht echter neemt het hart onder alle dwarsgestreepte spieren van het menschelijk lichaam een bijzondere plaats in. Waar voor alle andere

Sluiten