Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal hartslagen onder verschillende omstandigheden

zaming waargenomen, zoodat het aantal polsslagen soms tot onder de 40 daalt. Wel is waar hangt dit verschijnsel dikwijls samen met veranderingen in de bloedvaten van het hart; verdikking en verkalking der vaatwanden komen immers op hoogen leeftijd niet zelden voor. Toch is dit, over het geheel genomen, van geringe beteekenis, vooral als van verdere stoornissen niets te bemerken valt.

Het is niet onbelangrijk, op te merken, dat het aantal samentrekkingen van het hart afhankelijk is van het geslacht, en dat bij vrouwen het aantal hartslagen in 1 minuut 1 tot 10 grooter is dan bij een even ouden en even sterken man. Op deze feiten afgaande, heeft men zelfs geprobeerd reeds vóór de geboorte het geslacht van het te verwachten kind te bepalen, een poging die meestal onzekere resultaten oplevert, daar de individueele verschillen te groot zijn.

Ook de lichaamslengte heeft invloed op het aantal hartslagen; hoe langer lichaam, hoe langzamer de hartslag.

Na den maaltijd slaat het hart sneller, om bij honger zijn werkzaamheid te verlangzamen.

Dagelijksche ervaring' leert, dat sterke lichamelijke arbeid — als voorbeeld loopen, trappen-klimmen, dansen, turnen, zwemmen en fietsen kan genoemd worden — het hart tot verhoogde werkzaamheid prikkelt.

In geval van ziekte treedt, in verreweg de meeste gevallen, een versnelling der hartbeweging, gepaard gaande met een verhooging der lichaamstemperatuur op. Dit laatste noemt men koorts, en de hartslag gaat des te sneller naarmate de koorts hooger is. Bij tal

Sluiten