Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ononderbroken werkzaamheid van het hart

men mag dus beweren, dat een geregelde bloedsomloop afhankelijk is van de kracht der hartspier. Is dr hartspier niet in staat de stroomingsweerstanden te overwinnen, dan is ook niet meer een geregelde bloedsomloop mogelijk, en als de hartspier blijvend te zwak wordt, dan zal het leven op den duur met behouden kunnen worden, daar 's levens voortbestaan van een geregelden bloedsomloop afhankelijk is. Toenemende voedingsstoornissen en zuurstofgebrek van het bloed naast overmatigen koolzuurrijkdom zullen aan het

leven spoedig een eind maken.

Trachten wij wat ons over de verrichtingen van het hart bekend geworden is, in weinige woorden samen te vatten, dan kunnen wij zeggen, dat de taak van het hart hierin bestaat, den bloedsomloop te onderhouden. Terwijl daarbij van de hartspier de drijvende kracht uitgaat, dienen de hartkleppen ertoe, den bloedstroom de juiste richting aan te wijzen, de stroomingsrichting van het bloed te bepalen. Het eene deel van het hart is even gewichtig als het andere en slechts een geordend samen- en naast elkaar werken maakt normale omstandigheden.

Van de bekende machines onderscheidt zich de hartspier daardoor, dat zij zonder onderbreking in werking is. Zonder rustpoozen werkt zij overdag en s nachts van de eerste tot de laatste seconde van ons leven

door. Deze arbeid is niet gering.

Nemen wij aan dat het hart van een gezond persoon 80 samentrekkingen maakt per minuut, dan zou het in een uur 80 X 60 = 48o° samentrekkingen maken, in een dag 4800 X 24 = "5200, in een jaar 115200

Sluiten